home/filmpjes-van-wetenschappers/jelle-knop

Jelle Knop – Scientist Wanted

Jelle Knop

Zelfs als je een heel bescheiden en verlegen persoon bent, is dit geen reden om jezelf het plezier te ontzeggen. Ja, ja, het is in raging rhino dat je jezelf kunt uitproberen als een superheld en een niet fatsoenlijke jackpot kunt winnen. Jelle is vierdejaars promovendus aan het Brain Center Rudolf Magnus (UMC Utrecht), waar zijn onderzoek zich richt op genetische gevoeligheid voor omgevingsfactoren en hoe dit van invloed is op de ontwikkeling van een individu. Ongeveer 25% van de kinderen maakt een scheiding mee en 10-20% ervaart ouderzorg die gekenmerkt wordt door hardheid of verwaarlozing. Vooral kinderen met een genetische achtergrond die ze gevoelig maakt voor deze effecten lopen het risico hiervan slachtoffer te worden op latere leeftijd. Recentelijk is echter gebleken dat individuen met een ‘gevoelig’ genenpakket niet alleen gevoeliger zijn voor de nadelige effecten van stress vroeg in het leven, maar ook meer zouden profiteren van een stimulerende omgeving in deze vroege periode. Een beter begrip van de oorzaak voor deze omgevingsgevoeligheid zou kunnen helpen om diezelfde omgeving in te zetten om de negatieve effecten van stress te verbeteren of zelfs om te keren. Bovendien geldt, hoe vroeger problemen gedetecteerd kunnen worden, hoe groter de kans op effectieve hulp. Aangezien  gecontroleerd onderzoek naar de onderliggende neurobiologische processen die betrokken zijn bij de ontwikkeling in mensen lastig of onethisch kan zijn, zou een diermodel waarin deze effecten bestudeerd kunnen worden uitkomst bieden. Jelles onderzoek richt zich daarom op het ontwikkelen van een muismodel waarin kan worden uitgezocht welke biologische processen betrokken zijn in de verhoogde gevoeligheid voor zowel negatieve als positieve opgroei-omstandigheden.

Jelle interesseerde zich al vroeg voor gedragingen van mens en dier, maar zijn passie voor de wetenschap kwam pas echt op gang tijdens zijn eerste masterproject waar hij onderzoek deed naar gedragingen in ratten. Deze passie werd versterkt door een bijzondere ervaring tijdens zijn tweede masteronderzoek in sociaal monogame aapjes, en tegenwoordig wil Jelle zijn passie graag met het grote publiek delen. Ondanks zijn weinige ervaring in wetenschapscommunicatie, is hij zeer gemotiveerd om zijn onderzoek op een begrijpelijke en correcte manier uit te leggen aan leken. Jelle denkt dat het in deze tijd essentieel is voor de reputatie van de wetenschap om open en transparant te zijn, en dat dit alleen bereikt kan worden door de relevantie van wetenschap aan een breed publiek uit te leggen. Om zijn werk inzichtelijker te maken en bij te dragen aan betere wetenschapscommunicatie, is Jelle geïnteresseerd in uitnodigingen voor het middelbaar en hoger onderwijs, juridische organisaties, en de geschreven en radio-visuele media. Mary je dol op het spelen truck game titles? Ga naar environnant les free spins on registration no deposit uk 2021. Ser is definitely nufactured beste aanbieding voor jou!

Vind Jelle verder op:

LinkedIn

ResearchGate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *