home/filmpjes-van-wetenschappers/meike-de-boer

Meike de Boer – Scientist Wanted

Meike de Boer

Zelfs als je een heel bescheiden en verlegen persoon bent, is dit geen reden om jezelf het plezier te ontzeggen. Ja, ja, het is in raging rhino dat je jezelf kunt uitproberen als een superheld en een niet fatsoenlijke jackpot kunt winnen. Meike de Boer is promovenda aan de Universiteit Leiden waar ze onderzoek doet naar de invloed van de taal die iemand spreekt op hoe kenmerkend de spraak is voor die persoon. Die kennis is nodig in forensisch spraakonderzoek, waar opnames van verdachten soms in twee talen bestaan. Mocht haar onderzoek uitwijzen dat bepaalde kenmerken, zoals ‘eh’, consistent worden uitgesproken in de eerste en tweede taal, dan kunnen opnames in verschillende talen met elkaar vergeleken worden.

Meike hoopt dat haar resultaten ervoor kunnen zorgen dat er zo min mogelijk fouten worden gemaakt in forensisch spraakonderzoek en er ook geen zaken onnodig worden afgewezen. Ze ziet ook andere mogelijkheden om de uitkomsten van haar onderzoek te gebruiken, bijvoorbeeld om automatische sprekerherkenningssystemen aan te passen, zodat ze beter worden in het herkennen van sprekers die in verschillende talen spreken. Mary je dol op het spelen vehicle activities? Ga naar environnant les free spins no deposit 2021. Ser is de beste aanbieding voor jou!

“Door spraakonderzoek kunnen we sprekers beter uit elkaar houden, zelfs als ze in verschillende talen spreken”

De passie voor dit onderwerp ontstond bij Meike op een warme zomer, waar ze de vakantie doorbracht op het kantoor van het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving. Daar mocht ze uren aan politieverhoren analyseren en vergelijken met de geschreven versies in processen-verbaal. Ze heeft zeker geen spijt van alle zomerse uren die ze daar doorgebracht heeft, want dat onderzoek bleek ontzettend interessant te zijn en tot zeer bruikbare resultaten te leiden. Met als kers op de taart dat zij en haar collega’s op basis van die analyse praktische adviezen konden opstellen voor de politie.

Meike heeft ervaring in het schrijven van populair wetenschappelijke stukken voor verschillende universiteitsbladen. Ook heeft ze een gastblog geschreven voor het Criminologisch Netwerk Nederland en is ze begonnen met haar eigen blogpagina: Lingua Forensica. Meike wil graag uitgenodigd worden als spreker voor een breed publiek. Ze is beschikbaar voor zowel geschreven media als audiovisuele media.

Je kunt Meike verder vinden op:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *