Olfa Jaibi is derdejaars promovendus aan het Mathematisch Instituut in Leiden, waar zij de vorming van patronen in de woestijn bestudeert met wiskundige modellen. Het model dat Olfa gebruikt beschrijft de interactie tussen water en biomassa/vegetatie. Door deze interactie ontstaan bepaalde patronen die het proces van verwoestijning kunnen verklaren. Deze kennis kan gebruikt worden om verwoestijning in de toekomst tegen te gaan, bijvoorbeeld door vegetatie op een bepaalde manier te planten naar aanleiding van de resultaten van het model.

Olfa is een wiskundige in hart en nieren, maar ze vindt het van cruciaal belang dat de wiskundige modellen die ze bestudeert, toegepast worden ten goede van het oplossen van een relevant probleem. “Door het model zo realistisch mogelijk te maken en de eigenschappen hiervan te bestuderen kunnen wij – door samen te werken met ecologen en natuurkundigen – het proces van verwoestijning proberen te begrijpen. Hopelijk kunnen we door het delen van die kennis met elkaar verwoestijning deels tegengaan.”

Olfa onderschrijft het belang van het delen van deze kennis, zowel met wetenschappers uit andere vakgebieden als met het algemene publiek. Olfa heeft ervaring in communiceren van wetenschappelijke kennis, voornamelijk via voorlichtingsdagen van de universiteit.

Vind Olfa verder op: