Wetenschappelijke kennis is exponentieel aan het groeien. Voor het grote publiek, maar zelfs voor wetenschappers uit andere onderzoeksvelden, is het lastig te volgen wat de laatste kennis is op een bepaald gebied. Dat creëert een gat tussen wetenschap en de samenleving, wetenschap en business, en tussen verschillende onderzoeksvelden.

Er is de noodzaak voor meer interactie en communicatie tussen deze groepen. Ondanks dat veel wetenschappers graag meer tijd aan deze interactie zouden besteden, kan dat nu vaak niet vanwege ontbrekende middelen en tijd. Jonge wetenschappers ondervinden dezelfde druk, maar hebben wel veelal een intrinsieke motivatie om te kijken wat er aan de grenzen van hun eigen onderzoek te vinden is, en wie zij daarmee kunnen bereiken. Wij denken dat door het raken aan de intrinsieke motivatie van jonge wetenschappers, er een cultuuromslag kan komen waarin meer onderzoekers vaker interactie zoeken met een breder publiek.

Wetenschapper Gezocht wil deze jonge onderzoekers die zich in willen zetten voor het opzoeken van dit grote publiek in de spotlight zetten: ze moeten te vinden zijn door media en organisaties die een wetenschapper zoeken, zodat ze hun eigen horizon én die van hun publiek kunnen verruimen.

Voor de jonge onderzoeker leidt dit tot veel voordelen: wetenschappers die het publiek hebben opgezocht rapporteren meer en betere samenwerkingen met andere wetenschappers, hebben een betere reputatie en daardoor meer kansen op beurzen en andere (financiële) hulpmiddelen.